Phần mềm STAR.

Chất lượng tốt nhất trong toàn bộ quy trình dịch thuật và xuất bản thông tin

Các sản phẩm phần mềm của STAR đều được tạo ra để làm giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng chúng tôi. Mục tiêu phát triển phần mềm của chúng tôi là nhằm tối đa hóa hiệu quả công việc, và chuyển tiếp công việc lặp lại hoặc thông thường từ những chuyên viên dịch thuật và những người sử dụng khác vào phần mềm. Do đó, công việc tự động hóa này không thay thế tính sáng tạo của con người. Bộ nhớ dịch thuật trong phần mềm của STAR tái sử dụng những bản dịch do con người thực hiện trước đó. Chu kỳ của các sản phẩm phầm mềm của chúng tôi đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả và có chất lượng cao, từ lập tài liệu gốc, cho đến dịch thuật, biên tập, thiết kế đồ họa và quản lý thuật ngữ, và cho đến việc quản lý và điều hành dự án, và xuất tài liệu.

 

Transit – phần mềm dịch thuật có bộ nhớ dịch thuật và lôgic mờ

WebTerm – quản lý thuật ngữ đa ngôn ngữ trong trình duyệt

TermStar –hệ thống quản lý đa thuật ngữ, được tích hợp liên tục với Transit

FormatChecker – xem xét định dạng và kiểm tra lỗi chính tả trong văn bản 

GRIPS – quản lý thông tin đa ngôn ngữ từ việc tạo lập cho đến xuất thông tin

SPIDER – xuất dữ liệu tự động từ kho dữ liệu SGML và XML

STAR James – tự động hóa dự án, luồng công việc

STAR ProjectAdmin – quản lý dự án và lập hóa đơn, quản lý tập tin dự án

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gas Petrolimex với những chính sách giá gas petrolimexgia gas petrolimex với những thiết bị van gasbộ bình bếp gas , bo binh bep gas an toàn với giá gas,giá gas tốt nhất.Quý khách nên mua ngay để sử dụng giá gas hôm nay , gia gas hom nay tốt nhất.