Location

STAR Vietnam Translation & Software Co., Ltd

Address: 228 Pho Co Dieu, Ward 6, Dist. 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84 8 3855 3753
Fax: +84 8 3955 7774

If you start somewhere from downtown Saigon, follow Cach Mang Thang Tam Street to Dan Chu Roundabout, turn left to enter Ba Thang Hai Street. After you pass the intersection between Ba Thang Hai Street and Ly Thuong Kiet Street, you will see the Lotte Mart Phu Tho builing on the right.  The Lotte Mart Thu Pho sits right at the intersection between Le Dai Hanh Street and Ba Thang Hai Street. Turn left to follow Pho Co Dieu Street, you will find STAR Vietnam  building on the left, at 228 Pho Co Dieu, just about 50 meters from the intersection.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gas Petrolimex với những chính sách giá gas petrolimexgia gas petrolimex với những thiết bị van gasbộ bình bếp gas , bo binh bep gas an toàn với giá gas,giá gas tốt nhất.Quý khách nên mua ngay để sử dụng giá gas hôm nay , gia gas hom nay tốt nhất.