Huấn luyện và cập nhật phần mềm

Huấn luyện

Mọi khóa huấn luyện cơ bản cho tất cả khách hàng sử dụng Transit/ TermStar đều miễn phí. Để biết thời gian tiến hành buổi huấn luyện hiện thời, vui lòng truy cập Trung tâm Báo chí / Hội chợ Thương mại và Sự kiện. Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho quý khách các buổi huấn luyện cá nhân về nhiều chủ đề cụ thể theo chọn lựa của quý khách, hoặc các buổi huấn luyện tập trung vào một số đối tượng người sử dụng, chẳng hạn như phiên dịch, chuyên viên thuật ngữ hoặc quản lý dự án.

Cập nhật phần mềm

Tất cả các sản phầm phần mềm của STAR đều được phát triển và cải thiện liên tục. Khách hàng có thể tải xuống miễn phí các bản cập nhật dưới hình thức “gói dịch vụ” (25 gói dịch vụ đã được phát hành cho phiên bản Transit XV trước đó). Khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp các chức năng thưởng mới trong phiên bản cập nhật, nâng cao khả năng của phần mềm.

Bản cập nhật của Transit/TermStar NXT:

http://www.star-transit.net/

(Tải xuống)

Bản cập nhật của Transit/TermStar XV:

http://www.star-group.net/star-www/service-packs/transit/star-group/csy/transit_service_packs_xv.html

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gas Petrolimex với những chính sách giá gas petrolimexgia gas petrolimex với những thiết bị van gasbộ bình bếp gas , bo binh bep gas an toàn với giá gas,giá gas tốt nhất.Quý khách nên mua ngay để sử dụng giá gas hôm nay , gia gas hom nay tốt nhất.