Transit NXT

Professional

Hỗ trợ đầy đủ chức năng quản lý dự án và dịch thuật. Đề cao công việc dịch thuật theo nhóm qua mạng LAN, bằng cách sử dụng bộ nhớ dịch thuật và từ điển chung thông qua LAN hoặc Internet. Lý tưởng cho quản lý dự án, người dịch và biên tập viên của các cơ quan dịch thuật hoặc bộ phận dịch thuật của các doanh nghiệp. Tất cả bộ lọc nhập thông tin chuẩn đều được tích hợp.

Workstation

Tất cả các chức năng cần thiết cho người dịch. Hợp tác làm việc nhóm qua mạng máy tính, bằng cách sử dụng bộ nhớ dịch thuật và từ điển trên mạng. Phù hợp cho các người dịch và biên tập viên của các cơ quan dịch thuật hoặc bộ phận dịch thuật của các doanh nghiệp.

Freelance Pro

Phiên bản này dành cho người dịch tự do. Họ không chỉ nhận dự án dịch thuật dưới định dạng Transit mà còn xử lý và nhập dự án của riêng họ từ nhiều định dạng khác nhau. Phiên bản này có tất cả các bộ lọc thông tin nhập chuẩn (bộ lọc excl. được đánh dấu *, vui lòng tham khảo tại Định dạng nhập của TransitNXT). Bạn có thể thuê tại Webshop với mức giá hợp lý. Sau một năm thuê phần mềm, bạn có thể quyết định nên tiếp tục thuê hoặc mua bản quyền với mức phí được giảm.

Freelance

Phiên bản này dành cho các người dịch tự do nhận dự án dịch thuật dưới định dạng Transit. Bạn có thể thuê tại Webshop với mức giá hợp lý. Sau một năm thuê phần mềm, bạn có thể quyết định nên tiếp tục thuê hoặc mua bản quyền với mức phí được giảm.

Số lượng ngôn ngữ, mà bạn dịch sang trong Transit, cũng như số lượng phần mềm kiểm tra chính tả MySpell cài trong Transit là không giới hạn dưới mọi hình thức, trong tất cả phiên bản của Transit.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gas Petrolimex với những chính sách giá gas petrolimexgia gas petrolimex với những thiết bị van gasbộ bình bếp gas , bo binh bep gas an toàn với giá gas,giá gas tốt nhất.Quý khách nên mua ngay để sử dụng giá gas hôm nay , gia gas hom nay tốt nhất.