Danh sách khách hàng

Tiếp thị hàng tiêu dùng, hàng điện tử, hàng cao cấp, mỹ phẩm và dược phẩm...
Tissot
Nestle
Nivea
P&G
Lilly
Gucci
Bacardi
Sanyo
Uniliver
Johnson