Quản lý thuật ngữ và bộ nhớ

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ quản lý thuật ngữ và bộ nhớ dịch thuật đa ngôn ngữ để dịch tài liệu doanh nghiệp của bạn với hiệu quả và chất lượng cao.

Quản lý thuật ngữ chuyên môn

Đối với dự án dài hạn, điều quan trọng là phải liên tục bổ sung và cập nhật danh sách thuật ngữ kỹ thuật của doanh nghiệp. Đây là cách hiệu quả để đảm bảo người dịch sử dụng đúng và nhất quán thuật ngữ trong các bản dịch cho một khách hàng cụ thể. Thuật ngữ doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ cùng với khách hàng. Thuật ngữ này có thể dựa trên cơ sở dữ liệu hiện có của doanh nghiệp hoặc được tạo từ đầu. Trong mọi trường hợp, các thuật ngữ bổ sung mới được trình cho khách hàng phê duyệt. Việc sử dụng phần mềm Transit để dịch thuật giúp chúng tôi trích xuất hiệu quả các thuật ngữ từ văn bản và kiểm tra bản dịch hoàn tất trong trường hợp thuật ngữ bắt buộc của doanh nghiệp chưa được sử dụng. Bằng cách này, và thông qua việc phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, chúng tôi có thể đảm bảo sử dụng chính xác và nhất quán thuật ngữ doanh nghiệp trong văn bản dịch.

Quản lý bộ nhớ dịch thuật

Mỗi đoạn văn và mỗi câu chúng tôi dịch đều được cho vào bộ nhớ dịch thuật, do chúng tôi quản lý độc lập, dành riêng cho bạn. Nếu có câu tương tự xuất hiện trong tài liệu cần dịch trong tương lai, câu đó sẽ được phần mềm Transit đề xuất cho biên dịch viên. Biên dịch viên kiểm tra câu đó trong ngữ cảnh của tài liệu mới và chấp nhận phần đề xuất. Nếu câu đó giống hơn 70%, biên dịch viên sẽ chỉnh sửa câu đề xuất từ bộ nhớ dịch thuật, hoàn tất bản dịch, và chèn câu điều chỉnh vào văn bản mới. Điều này thuận tiện cho cả hai bên: cho biên dịch viên, do công việc của họ hiệu quả hơn; cho khách hàng, do họ có bản dịch tốt hơn nhờ sử dụng thuật ngữ nhất quán; ngoài ra, khách hàng thanh toán ít hơn, do họ được giảm giá đến 75% trên đơn giá của bản dịch cho các đoạn lặp lại. Bạn không bao giờ phải thanh toán hai lần cho một bản dịch có câu tương tự cho chúng tôi!

Bộ nhớ dịch thuật không có nghĩa là dịch tự động hoặc máy móc dưới mọi hình thức. Nó là hình thức sử dụng lặp lại và có hiệu quả các công việc của biên dịch. Chức năng quản lý bộ nhớ dịch thuật tiên tiến của phần mềm Transit giúp dễ dàng thực hiện nhiều thay đổi trong tất cả bản dịch ngay lập tức nếu khách hàng chuyển sang một thuật ngữ mới vì lý do nào đó.

Form Yêu cầu báo giá