Danh sách khách hàng

Thiết bị công nghiệp, dụng cụ ngành ô tô, sản xuất thiết bị in, thiết bị khoan dầu, dầu khí…
Chevron
Siemens
Bosch
Tanado
Heidelberg
Hilti
Nissei
Karcher
Sandvik
Hanel
Bystronic
Trane
Seco