STAR Việt Nam tham gia đợt huấn luyện của Across (Tháng 5/2014)

Vào ngày 14/05/2014, Across đã tổ chức một buổi huấn luyện tại Đức, với chủ đề “crossTerm: Terminology Management with crossTerm Manager (Terminology Export/Import)”. Một lần nữa, bất chấp sự khác biệt về múi giờ, toàn thể đội ngũ STAR Việt Nam đã tham dự cùng với các biên dịch viên từ khắp nơi trên thế giới.