Lễ trao tặng phần mềm dịch thuật Transit NXT của STAR Group cho các trường Đại học tại TP. HCM (Tháng 10/2015)

Lễ trao tặng phần mềm dịch thuật Transit NXT của STAR Group cho các trường Đại học tại TP. HCM

 

Các đại học ở Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến việc tích hợp các công cụ dịch bằng phần mềm khi giảng dạy môn dịch thuật, nên Tập đoàn STAR Group quyết định nhân chuyến thăm của Chủ tịch tập đoàn STAR Group – Josef Zibung tới Tp.HCM sẽ tặng phần mềm dịch thuật Transit NXT cho trường Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân Văn và Đại học Hoa Sen. Đây là đóng góp của Tập đoàn STAR Group nhằm thúc đẩy ngành dịch thuật ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Công ty TNHH Dịch thuật và Phần mềm STAR Việt Nam sẽ hỗ trợ hoàn toàn công tác triển khai và đào tạo giáo viên khi sử dụng công cụ này trong công tác dịch thuật.