Dịch kỹ thuật và chuyên ngành

Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm về dịch kỹ thuật và chuyên ngành kể từ khi STAR Group được thành lập. Chúng tôi tin rằng các yếu tố sau đây là chìa khóa cho chất lượng của bản dịch cuối:

- Hiểu biết trong lĩnh vực văn bản dịch – biên dịch phải có kiến thức phong phú về vấn đề cần dịch.

- Khả năng hình thành ý tưởng một cách rõ ràng, dễ đọc và có văn phong – chúng tôi hợp tác với các biên dịch là những người bản xứ và có thể chuyển đổi thông tin từ văn bản nguồn sang văn bản đích một cách dễ hiểu.

- Tránh dịch từng chữ – dịch từng chữ thường là không phù hợp; điều quan trọng là phải hiểu được nghĩa của văn bản để chuyển chính xác sang ngôn ngữ đích.

- Kiểm tra và biên tập bản dịch hoàn tất – đặc biệt công tác kiểm tra tính đầy đủ, con số, định dạng trình bày và thuật ngữ chuyên môn, và công tác biên tập theo văn phong và ngôn ngữ, được thực hiện bởi các chuyên gia ngôn ngữ độc lập với người dịch.

Cách thức tuyển biên dịch

STAR Group chú trọng tuyển dụng biên dịch xuất sắc. Chỉ có một trong số 60 ứng cử viên được chọn thông qua quy trình kiểm tra toàn diện. Chúng tôi xem xét cẩn thận nội dung và tính chính xác về mặt kỹ thuật, cũng như mức độ hoàn hảo về ngôn ngữ và văn phòng trong từng bản dịch kiểm tra của các ứng cử viên. Việc kiểm tra được thực hiện bởi các chuyên gia tại chỗ có hơn 20 năm kinh nghiệm của chúng tôi. Đây là cách duy nhất để đảm bảo chất lượng hàng đầu và tính hoàn hảo về mặt kỹ thuật của bản dịch.

Chúng tôi sử dụng phần mềm nào?

Để dịch thuật, chúng tôi sử dụng phần mềm Transit có CAT cập nhật đã được chúng tôi phát triển trong hơn 20 năm qua. CAT là từ tiếng Anh viết tắt của thuật ngữ “Computer-Aided Translation” (Dịch thuật với Sự hỗ trợ của Máy tính). Đây là một hệ thống giúp đạt hiệu quả và chất lượng tối đa trong công việc biên dịch, bằng cách sử dụng chức năng tiên tiến như bộ nhớ dịch thuật, fuzzy logic, quản lý thuật ngữ và kiểm soát chất lượng. Đây không phải là cái máy hoặc dịch thuật tự động, mà là một môi trường chuyên nghiệp dành cho dịch thuật, quản lý dự án và quản lý thuật ngữ chuyên môn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục phần mềm dịch thuật.

Giải pháp tiết kiệm chi phí cho khách hàng

Văn bản dịch thường có các câu lặp lại. Tại nhiều công ty dịch thuật, khách hàng phải thanh toán cho các văn bản lặp lại. Tại STAR Group, quý khách chỉ thanh toán cho bản dịch các câu lặp lại một lần duy nhất: đối với các câu lặp lại hoàn toàn, chúng tôi chỉ tính 25 phần trăm mức phí chuẩn, đối với câu tương tự, mức phí là 50 phần trăm mức phí chuẩn. Trước khi chúng tôi bắt đầu dịch, khánh hàng sẽ nhận được thống kê chi tiết ghi rõ số lượng từ có trong văn bản mới, và số lượng câu lặp lại và câu tương tự. Do đó, khách hàng của chúng tôi luôn có thể biết rõ số phí họ tiết kiệm được đối với các câu lặp lại. Số tiền tiết kiệm trong các dự án lớn có thể lên đến hàng ngàn đô la. Hãy tự mình kiểm tra chất lượng công việc của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện bản dịch mẫu miễn phí để giúp bạn quyết định xem có nên thuê chúng tôi dịch toàn bộ hay không.

Form Yêu cầu báo giá