In ấn và thiết kế web

Bằng cách hợp tác với các đối tác, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ in ấn brochure, catalogue, tờ bướm, tài liệu doanh nghiệp, v.v… với giá cả hợp lý. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm chuẩn bị tài liệu doanh nghiệp, từ công tác dịch thuật, biên tập và thiết kế đồ họa cho đến công tác in ấn. Lợi ích cho bạn là gì? Bạn không cần phải giao tiếp với toàn bộ các nhà cung cấp. Bạn có mọi thứ bao gồm trong gói dịch vụ, dù là số lượng ít bản in kỹ thuật số hoặc in offset.

Thiết kế Web và đa phương tiện

Dù bạn cần tạo trang web mới hoặc bản địa hóa trang web hiện có bằng một loại ngôn ngữ khác, STAR luôn là đối tác tin cậy của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện thiết kế đồ họa cho bạn. Đồng thời, chúng tôi sẽ bản địa hóa trang web sang bất kỳ ngôn ngữ nào trong số 150 ngôn ngữ trên thế giới mà không tính thêm phí, chỉ tính phí dịch thuật. Chúng tôi sẵn sàng lập trình ứng dụng đa phương tiện cho bạn, để bạn thành công trên thị trường quốc tế.

Form Yêu cầu báo giá