Dịch vụ dịch đuổi và dịch tức thời

Quý khách có thể thuê các phiên dịch chuyên môn của chúng tôi để giúp trao đổi với đối tác quốc tế trong các chuyến công tác và hội thảo. Chúng tôi có đội ngũ phiên dịch chuyên về nhiều lĩnh vực kỹ thuật và pháp lý, kể cả giao tiếp thông thường. Chúng tôi đề nghị quý khách nên cung cấp tài liệu của mình cho phiên dịch trước để giúp họ nghiên cứu và chuẩn bị cho công việc. Dịch vụ dịch tức thời (cabin) có thể bao gồm thuê thiết bị âm thanh.

Form Yêu cầu báo giá