Thiết kế đồ họa cho văn bản

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp cho văn bản đã dịch và biên tập của bạn phù hợp với mục đích sử dụng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa sáng tạo và xử lý DTP theo chi tiết kỹ thuật hoặc hướng dẫn về đồ họa của khách hàng. Tài liệu của quý khách sẽ được chuẩn bị cho thiết kế đồ họa, trình bày và kế tiếp là in kỹ thuật số hoặc in offset với số lượng ít.

Thiết kế đồ họa thường được cung cấp không chỉ riêng cho ngôn ngữ Châu Âu mà còn cho nhiều ngôn ngữ khác bằng các văn tự khác nhau, như tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Nhật, hoặc văn tự viết từ phải sang trái, như tiếng Ả Rập hoặc Do Thái.

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa cho các loại tài liệu, ngay cả khi không có yêu cầu biên dịch hoặc biên tập.

Form Yêu cầu báo giá