STAR Việt Nam tham gia lớp huấn luyện trực tuyến kéo dài 4 ngày với Microsoft (Mỹ)

Từ ngày 10 đến 13/01/2011, STAR Việt Nam tham gia lớp huấn luyện trực tuyến nâng cao với chuyên gia Microsoft trực tiếp thực hiện từ Mỹ để chuẩn bị cho dự án dịch Windows 8/ Windows Live. Do chênh lệch múi giờ, toàn thể nhân viên phải ở lại suốt đêm tại cơ quan để tham gia các buổi học. Trước khi huấn luyện và suốt thời gian thực hiện dự án, đội ngũ nhân viên STAR Việt Nam đã trải qua những thách thức lớn với việc tìm hiểu tài liệu và các công cụ phần mềm như TermStudio, TRES, LocStudio, MLP, JetStream…