Huấn luyện trực tuyến với TeamViewer (Tháng 12/2010)

Từ ngày 16 đến ngày 17/12/2010, TeamViewer đã tổ chức một khóa huấn luyện trực tuyến trực tiếp từ Đức để phục vụ cho dự án dịch các ứng dụng phần mềm/ cập nhật/ nội dung web site. Các dự án này bắt đầu từ trước Giáng sinh 2010 và vẫn kéo dài đến nay.

STAR Việt Nam dịch và dàn trang (DTP) cho tạp chí “Intelligent Energy” của tập đoàn Schneider Electric.

Với tên tiếng Việt là “Điện Quanh Ta”, Intelligent Energy là một tạp chí toàn cầu của Schneider Electric, xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Từ giữa năm 2010, STAR Việt Nam bắt đầu tham dự việc dịch, cập nhật, dàn trang cho tạp chí này và dành được sự hài lòng của cả khách hàng lẫn đối tượng đọc giả.