STAR Việt Nam chào mừng hoàn tất Dự án Bản địa hóa SAP ECC 600 VI

Dự án Bản địa hóa SAP ECC 600 đánh dấu thành công lớn nhất của STAR Việt Nam kể từ ngày thành lập. Toàn bộ nhân viên Công ty đã có chuyến đi nghỉ cuối tuần hào hứng tại Phan Thiết. Thành công này là do kết quả làm việc chăm chỉ, sự tận tụy và tập trung cao độ của tất cả mọi người qua hơn 8 tháng liên tục.

 

Tiến độ thực hiện dự án SAP từ năm 2008 đến nay: