STAR Việt Nam cử hai Quản lý Dự án (PM) tham gia khóa huấn luyện ZDI 320 của SAP tại Thượng Hải (05 – 11/09/2010)

Đây là khóa huấn luyện dành cho các đối tác Châu Á của SAP do chuyên gia cao cấp SLS từ SAP Germany thực hiện. STAR Việt Nam gửi hai Quản lý Dự án tham gia lớp học nâng cao này tại Thượng Hải. Đây là dịp để các học viên tìm hiểu về phiên bản ZDI 320 mới, bản nâng cấp của ZDI 220, trải nghiệm những tính năng mới trong việc dịch các component của SAP, và trực tiếp vấn đáp với chuyên gia SLS.